Rozmiar: 10118 bajtów

CHRONOLOGIA ZDARZEŃ

25.10. A.D.1986 - Propozycja Jerzego Urbaniaka utworzenia Bractwa Kurkowego zgłoszona na posiedzeniu Rady Dyrektorów w Laskowicach Oławskich.

27.12. A.D.1986 - Utworzenie Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice

26.11. A.D.1988 - Zorganizowana przez Dziekana Rady Dyrektorów, Kazimierza JANKOWSKIEGO wizja lokalna strzelnicy k/ Góry Śląskiej

22.01. A.D.1989 - Decyzja Bractwa Kurkowego o lokalizacji na terenie dzikiego śmietniska tzw. "Górki Piwnej" w Jelczu-Laskowicach siedziby Bractwa i Klubu Dyrektorów oraz strzelnicy sportowej.

07.04. A.D.1989 - Przyjęcie przez Radę Dyrektorów w Jelczu-Laskowicach planu działań przy przekształceniu nielegalnego wysypiska śmieci w obiekt rekreacyjno-sportowy ze strzelnicą sportową na tzw. "Górce Piwnej"

A.D.1990 - Nieudana pierwsza próba rozszerzenia składu osobowego Bractwa Kurkowego.

1991-1994 - Okazjonalne strzelania Bractwa Kurkowego i nieudane próby pozyskania od UMiG terenu "Górki Piwnej" na siedzibę i strzelnicę Bractwa.

A.D.1995 - Budowa stołu biesiadnego "Pod Lipą" na Górce Piwnej i pierwsze spotkania Bractwa z ciągle rozszerzającym się gronem sympatyków, w tym Burmistrzami Jelcza-Laskowic.

A.D.1996 - Rejestracja Bractwa Kurkowego jako stowarzyszenia zwykłego i zawarcie z Urzędem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Umowy o nieodpłatne używanie "Górki Piwnej" w zamian za jej zagospodarowanie.

A.D.1997 - Opracowanie i przyjęcie "Statusu - Reguły Brackiej" - jako wiodącego dokumentu w zakresie etyki i zasad honorowych członków Bractwa Kurkowego.

A.D.1999 - Reaktywowanie LOK i rozszerzenie składu Bractwa poprzez utworzenie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego.

A.D.2000 - Rejestracja Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice jako stowarzyszenia z osobowością prawną w celu kontynuowania w rozszerzonym składzie tradycji i dokonań Bractwa Kurkowego zał. 27.12.1986 r.

Lipiec A.D.2003 - Wybór władz Strzeleckiego Bractwa Kurkowego na nową 4-letnią kadencję i podjęcie uchwał min. w sprawie obowiązku umundurowania, skuteczniejszego egzekwowania obowiązków i zobowiązań członkowskich oraz rozszerzenia udziału Bractwa w życiu lokalnej społeczności.

marzec A.D.2004 - przewrót w Strzeleckim Bractwie Kurkowym, odwołanie dotychczasowego Hetmana Jerzego Urbaniaka, rezygnacja w akcie protestu większości zarządu, wybór na Hetmana Aleksandra Mitek i odejście od dotychczasowych zasad i kierunków funkcjonowania oraz maksymalne ograniczenie działalności społecznej i zaprzestanie prac remontowo-inwestycyjnych szczególnie w obiekcie piwnicznym ośrodka.

czerwiec A.D.2004 - Obudzenie przez większość wybranego w roku 2003 zarządu i innych członków nie godzących się z dokonanymi w SBK zmianami - Historycznego zał. A.D. 1986 Bractwa Kurkowego.

Styczeń A.D.2005 - Niewykonane dotychczas przez A. Mitka i pozostałych członków zarządu SBK, żądanie 14 Braci na stan 24 - zwołania Walnego Zebrania Członków SBK.

Marzec A.D.2005 - W celu dalszej kontynuacji działalności, reaktywowano i zarejestrowano osobowość prawną dla zał. w 1986 r. Bractwa Kurkowego.

27.12. A.D.2006 - 20 LAT Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice !

Jelcz-Laskowice A.D.2007.01.01