Rozmiar: 10118 bajtów

Informacja z przebiegu spotkania
Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice zał. A.D. 1986.12.27
z okazji 20 rocznicy utworzenia naszego bractwa
w dn. 26.01.2007 r.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17,30
w restauracji "UŚMIECH" przy ul. Techników 9 (Oś. Fabryczne)

Spotkanie rozpoczął i imiennie powitał przybyłych gości Hetman Bractwa - Jerzy Urbaniak
Wystąpienie Hetmana Bractwa Jerzego Urbaniaka
Wystąpienie Hetmana Bractwa Jerzego Urbaniaka

Natępnie Hetman Bractwa wygłosił referat rocznicowy w trakcie którego:
- wspomniał odeszłych na wieczną wartę Braci
W 1991 r. - Janusza Fiszera
W 2006 r. - Marka Falińskiego i Janusza Biesiadeckiego
Następnie wezwał obecnych do uczczenia Ich pamięci tradycyjną minutą ciszy.
Następnie Hetman Bractwa wręczył córce zmarłego Brata Kurkowego Marka Falińskiego album "Bractwa Kurkowe w Polsce" w którym jego członkowstwo w Bractwie Kurkowym Grodu Jelcz-Laskowice na wieczne czasy zostało odnotowane.
Następnie taki sam album wręczył Marcie i Wiktorowi Biesiadeckim, dzieciom zmarłego Brata Kurkowego Janusza Biesiadeckiego, którego członkowstwo w Bractwie Kurkowym Grodu Jelcz-Laskowice na wieczne czasy również zostało odnotowane.
Album dla Oli córki Marka Falińskiego
Album dla Oli córki Marka Falińskiego
Album dla Marty i Wiktora Biesiadeckich
Album dla Marty i Wiktora Biesiadeckich
Marta i Wiktor Biesiadeccy
Marta i Wiktor Biesiadeccy
Ola z albumem
Ola z albumem

Okładka albumu
Strona tytułowa albumu
Nasza strona w albumie

Po dokończeniu referatu Hetman Bractwa poprosił Kapelana Bractwa Ks. Jana Kurconia o poprowadzenie uroczystego podzielenia się obecnych tradycyjnym opłatkiem.
Ks. Kapelan podziękował Hetmanowi Urbaniakowi i Radzie Starszych Bractwa Kurkowego za propagowanie i zachowywanie tradycji średniowiecznych bractw oraz konsekwentne krzewienie wartości humanistycznych.
Mowa Ks. Kapelana
Mowa Ks. Kapelana

Na prośbę Ks. Kapelana, poświęcenia opłatków dokonał Ojciec duchowny dekanatu w Jelczu-Laskowicach, Proboszcz parafii Rzym.-Kat. p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - Ks. mgr Rajmund KUJAWA Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg.

Ks. Kujawa święci opłatki
Ks. Kujawa święci opłatki
Ks. Kujawa święci opłatki
Ks. Kujawa święci opłatki
Życzenia opłatkowe Kapelana i Hetmana Bractwa
Życzenia opłatkowe

Następnie Hetman Bractwa wręczył certyfikaty członków wspierających Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice n/w:
- Janowi Wieczorek
- Zdzisławowi Leheńki
- Marcie Biesiadeckiej
- Wiktorowi Biesiadeckiemu

Certyfikat dla Jana Wieczorka
Certyfikat dla Jana Wieczorka
 Certyfikat dla Zdzisława Leheńkiego
Certyfikat dla Zdzisława Leheńkiego
Certyfikat dla Marty Biesiadeckiej
Certyfikat dla Marty Biesiadeckiej
Kapelan gratuluje Marcie
Kapelan gratuluje Marcie
Certyfikat dla Wiktora Biesiadeckiego
Certyfikat dla Wiktora Biesiadeckiego

W części następnej głos zabierali przybyli goście wręczając listy gratulacyjne z okazji 20 lecia Bractwa i przekazując drobne upominki z tej okazji:
zajac.jpg
kuchczynski.jpg
strazacy.jpg
nadlesnictwo.jpg
husarz.jpg
starostwo.jpg
Adam Zając - Dyrektor Namysłowskiego Domu Kultury w imieniu swoim i Burmistrza Namysłowa Krzysztofa Kuchczyńskiego
Ciętak Jan - Z-ca Komendanta powiatowego PSP w Oławie
Ziaja Jacek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Oława z siedz. w Bystrzycy Oł.
Piętuch Artur - Hetman BK "HUSARZ" we Wrocławiu
Hołyński Józef - Przew. Rady Powiatu Oławskiego i Szponar Marek - Starosta Oławski

Adam Zając
Adam Zając
Jacek Ziaja
Jacek Ziaja
Jan Ciętak
Jan Ciętak
Artur Piętuch
Artur Piętuch
Starostwo
Marek Szponar

W międzyczasie wszyscy chętni wpisywali się do wyłożonej księgi rocznicowej.

Księga rocznicowa
Księga rocznicowa

Po krótkiej przerwie organizacyjnej o godz. 18.30 spotkanie rocznicowe uświetnił nieodpłatnie występ zaprzyjaźnionego z bractwem Chóru kameralnego "Canta Nobiscum" z Wrocławia.
Po wygaszeniu świateł i uroczystym wejściu chórzystek z zapalonymi świecami, odśpiewano pieśń "Adeste" rozpoczynającą koncert.
Rozpoczęcie koncertu
Rozpoczęcie koncertu
Wejście chórzystek
Wejście chórzystek
Adeste
Adeste
Do hymnu brackiego
Do hymnu brackiego

Chór odśpiewał następnie na cześć Bractwa - Marsz Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej "Hej, Bracia, wraz ..."
W trakcie koncertu, dedykacje i życzenia dla Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice złożył Honorowy Prezes chóru "Canta Nobiscum" - Zygmunt Skrok.
Życzenia od Zygmunta Skroka
Życzenia od Zygmunta Skroka
Prezes honorowy chóru Zygmunt Skrok
Prezes honorowy chóru Zygmunt Skrok
Z uwagą wysłuchaliśmy życzeń
Z uwagą wysłuchaliśmy życzeń
Koncert chóru
Koncert chóru

Po zakończeniu oficjalnej części koncertu, w imieniu Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice i prezydium spotkania, podziękowania dla chóru, sponsorów, sympatyków i przybyłych gości złożył Hetman Bractwa Jerzy Urbaniak.
Podziękowania od zarządu bractwa
Podziękowania od zarządu bractwa

Po krótkiej przerwie rozpoczęło się skromne przyjęcie dla zgromadzonych gości i chóru.




















W jego trakcie zebrani odśpiewali "Sto lat" dla Bractwa,

Sto lat
Sto lat

a następnie "Sto lat" po łacinie odśpiewali również chórzyści.
W trakcie przyjęcia poza programem chór wykonał jeszcze kilka innych pieśni, a później pozował wspólnie z członkami władz powiatu, umundurowanymi kombatantami, braćmi kurkowymi, strażakami i leśnikami do pamiątkowych fotografii.
Wspólna fotografia
Wspólna fotografia

I ja tam byłem, miód i wino piłem, a co widziałem w skrócie przedstawiłem!

Rada Starszych Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice składa serdeczne podziękowania sponsorom, przybyłym gościom, naszemu Bratu Zygmuntowi Szczepaniakowi nagrywającemu przebieg uroczystości, przedstawicielowi Gazety Powiatowej Jakubowi Walczakowi, Chórowi "Canta Nobiscum", właścicielowi restauracji "Uśmiech" - Zbigniewowi Hyra i wszystkim innym którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia naszego spotkania rocznicowego.

Do strony głównej



Ostatnia aktualizacja: 18.02.2007 r.