Rozmiar: 10118 bajtów

Uczestnicy spotkania
z okazji 20 rocznicy utworzenia
Bractwa Kurkowego i Grodu Jelcz-Laskowice
w dn. 26 stycznia 2007 r.

Prezydium

1. Dębicki Andrzej - Kanclerz pieczęci bractwa - V-ce prezes zarządu BK
2. Hołyński Józef - Przew. Rady Powiatu Oławskiego
3. Kociszewski Edward - Strażnik Skarbu - Skarbnik BK
4. Ks. mgr Rajmund KUJAWA - Ojciec duchowny dekanatu
5. Ks. Kurcoń Jan - Kapelan BK
6. Mikołajczak Henryk - Strażnik pergaminu - Sekretarz BK
7. Mróz Roman - Przew. Komisji rew. BK, Prezes Zw. Kombatantów RP i BWP
8. Szponar Marek - Starosta Oławski
9. Urbaniak Jerzy - Hetman bractwa - Prezes zarządu BK

Członkowie BK i Goście zaproszeni

10. Bajsarowicz Aleksander - Prezes ZM-G LZS w J-L
11. Bencal Edward - Del. Zw. Kombatantów RP i BWP
12. Biesiadecka Marta - Czł. BK c. zm. Czł. BK Janusza Biesiadeckiego
13. Biesiadecki Wiktor - Czł. BK s. zm. Czł. BK Janusza Biesiadeckiego
14. Borowiak Edyta
15. Chrząstowska (Falińska) Aleksandra c. zm. Czł. BK Marka Falińskiego
16. Cichosz Mariusz - Przedsiębiorca w J-L
17. Ciętak Jan - Z-ca Komendanta powiatowego PSP w Oławie
18. Cybulski Henryk - Łowczy K.Ł. "KORONA" z małż.
19. Deryło Witold - D-ca JRG PSP w J-L
20. Dziekoński Roman - Przedsiębiorca w J-L
21. Filas Andrzej - DOLP Wrocław z małż.
22. Frąszczak Marian - Leśniczy łowiecki Nadl. Oława - Czł. BK
23. Gierak Wojciech - Kierownik warsztatu "AUTO MATUNIN"
24. Głąb Zenon - Prezes OSP Wójcie z małż.
25. Grzesik Stanisław - Czł. SBK w J-L
26. Hyra Zbigniew - Przedsiębiorca w J-L
27. Lachowski Janusz - Przedsiębiorca w J-L
28. Leheńki Zdzisław - Czł. BK z małż.
29. Łacina Stanisław - Przedsiębiorca w J-L z małż.
30. Łupkowski Roman - Przedsiębiorca w J-L
31. Makarowski Witold - Przedsiębiorca w J-L
32. Mrozowski Roman - Chorąży BK "HUSARZ" we Wrocławiu
33. Olszewski Stanisław - Radny RM w J-L minionej kadencji
34. Piętuch Artur - Hetman BK "HUSARZ" we Wrocławiu
35. Połaniec Władysław - Skarbnik Zw. Kombatantów RP i BWP
36. Prałat Andrzej - Leśnictwo Dziuplina
37. Skrok Zygmunt - Prezes honorowy Chóru "Canta Nobiscum"
38. Sobotka Jacek - emeryt. Strażak PSP
39. Struś Mieczysław - płk. rez. WP
40. Szczepaniak Zygmunt - Zakład fotograficzny w J-L - Czł. BK
41. Twardowska Renata - Czł. BK
42. Urbaniak Piotr - Przedsiębiorca w J-L z małż.
43. Wajda Jan - były Czł. SBK w J-L
44. Walczak Jakub - Gazeta Powiatowa - WO
45. Wieczorek Eugeniusz - Czł. BK
46. Wieczorek Jan - Czł. BK
47. Zając Adam - Dyr. Domu Kultury w Namysłowie - Czł. BK
48. Zalewski Leszek - Leśnictwo Jelcz
49. Ziaja Jacek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Oława z siedz. w Bystrzycy Oł.
50. Żuraw Dariusz - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie
51. Żuraw Ryszard - Prezes Banku Spółdzielczego w Oławie
52. Regec Małgorzata - właściciel restauracji "Uśmiech"
53-76 - Członkowie chóru "Canta Nobiscum".

Nie mogli przybyć min. n/w zaproszeni goście:


O innych przypadkach powiadomimy później w miarę napływu informacji.

Do strony głównejOstatnia aktualizacja: 28.01.2007 r.